Foredrag i Kolding 18.2. og i Sønderborg 23.3.

Særligt sensitiv? Stå stærkt i verden.
Verden har brug for dig og dine sensitive kvaliteter!
Billede Sensitive styrker

I mange år troede jeg (Bente) , at der var noget galt med mig. Nu ved jeg, at jeg bare er mere sensitiv og sansende end de fleste. Det giver mig en glæde, en dybde og nogle nuancer i livet, som jeg ikke ville være foruden.”
Og jeg er ikke alene!

Forskning viser at 15-20 % af alle mennesker fødes med det særligt sensitive personlighedstræk. Det betyder, at vores nervesystem er mere modtagelige for stimuli af enhver art, positive, negative, ydre og indre. De mange stimuli bearbejdes dybere og mere nuanceret end det sker hos andre. Personlighedstrækket har, som alle andre personlighedstræk, sine fordele og ulemper.

Jeg ville ønske, at jeg tidligt i mit liv havde vidst, at jeg var særligt sensitiv. Og jeg ville ønske, at andre havde kendt til personlighedstrækket.
Manglende viden om det særligt sensitive personlighedstræk har desværre haft store konsekvenser i mit liv. Jeg har været langtidssygemeldt med stress, udbrændthed, angst og depression, fordi jeg prøvede på at være noget, jeg ikke naturligt er. Mange andre særligt sensitive mennesker har desværre samme historie.

Særligt sensitive mennesker har mange ressourcer, som kan skabe stor værdi i samfundet.
Vi har brug for at skabe et samfund, hvor alle typer mennesker kan trives og bidrage med deres unikke kompetencer. Det er til gavn for det enkelte menneske og for samfundet.

Kom og hør et foredrag hvor du får mange AHA oplevelser og indsigter i det særligt sensitive personlighedstræk.

Du kan bl.a. høre om:
• Hvad er et særligt sensitivt menneske?
• Typiske sensitive styrker
• Typiske sensitive udfordringer og gode råd til, hvordan du kan håndtere dem
• Hvorfor har verden brug for dig og det du er god til?

Der er tid til spørgsmål og dialog.
Gennem foredraget deler jeg mine personlige erfaringer.

Tid og sted:
Kolding

Tirsdag, den 18. februar 2020, kl. 19
KUC, Ågade 27, 6000 Kolding
Sønderborg
Mandag, den 23. marts 2020, kl. 19
Multikulturhuset, Salen, Nørrehavnegade 15, 6400 Sønderborg

Pris:
100 kr.

Tilmelding og betaling:
Kolding
FOF Kolding
Sønderborg
Link til LOF SYD hjemmeside følger, når foredraget er lagt op