Foredrag i Sønderborg den 11. november

Er du særligt sensitiv?
Verden har brug for dig og dine sensitive kvaliteter!

Kom og hør et foredrag, hvor du får mange AHA-oplevelser og indsigter i dit særligt sensitive personlighedstræk.

Billede Sensitive styrker

”I mange år troede jeg, at der var noget galt med mig.
Nu ved jeg, at jeg bare er mere sensitiv og sansende end de fleste.
Det giver en glæde og en dybde i mit liv, jeg ikke ville være foruden.
Og jeg er ikke alene!”

Bente

Forskning viser at 15-20 % af alle mennesker fødes med det særligt sensitive personlighedstræk. Det betyder, at deres nervesystemer er mere modtagelige for stimuli af enhver art. De mange stimuli bearbejdes dybere og mere nuanceret end det sker hos andre. Personlighedstrækket har, som alle andre personlighedstræk, sine fordele og ulemper.

Særligt sensitive mennesker har mange ressourcer, som kan skabe stor værdi i samfundet.

”Jeg ville ønske, at jeg tidligt i mit liv havde vidst, at jeg var særligt sensitiv.
Og jeg ville ønske, at andre havde kendt til personlighedstrækket.
Manglende viden om det særligt sensitive personlighedstræk har desværre haft store konsekvenser i mit liv. Jeg har været langtidssygemeldt med stress, udbrændthed, angst og depression, fordi jeg prøvede på at være noget, jeg ikke naturligt er.
Mange andre særligt sensitive mennesker har desværre samme historie.”

Til foredraget kan du bl.a. høre om:

  • Hvad vil det sige at være særligt sensitiv?
  • Hvad er dine sensitive kvaliteter, og hvorfor har verden brug for dem?
  • Gode råd til, hvordan du kan komme til at stå stærkt i verden og yde dit unikke bidrag.
  • Særligt sensitive mennesker i et samfundsperspektiv.

Der er tid til spørgsmål og dialog. Gennem foredraget deler jeg ud af egne og andres erfaringer.

Tid og sted:
Mandag, den 11. november 2019, kl. 19-21
Salen, Nørre Havnegade 15,, 6400 Sønderborg

Pris:
100 kr.

Tilmelding og betaling via dette link til LOF Syd