Rådgivende samtaler til særligt sensitive voksne, unge og deres familie

Jeg tilbyder rådgivende samtaler:

  • Til dig som er særligt sensitiv og står med en konkret udfordring ved at være sensitiv.
  • Til dig som er familie, til én der er særligt sensitiv og har brug for rådgivning.

Samtalerne kan foregå:

  • På adressen: Rønshovedvej 12, 6340 Kruså
  • Via telefon
  • Via Skype

Pris:

175 kr. inkl. moms pr. påbegyndt kvarter.
Kan indbetales via MobilePay 23692446 eller til reg.nr. 5099 kontonr. 1605598.

Afbud:

Afbud bedes meddelt senest dagen før.
Hvis du udebliver fra en aftale, koster det  100 kr.

Kontakt mig for at aftale et tidspunkt:

Mobil 23 69 24 46 eller mail sensitivfrihed@gmail.com

Jeg glæder mig til at tale med dig.

Kærlig hilsen
Bente Sønnichsen