“Glæden ved at være særligt sensitiv”, sommerkursus juli og august 2020

Du får mange indsigter i dit sensitive træk og kan opleve dybe forløsninger og healing.
Det rør mig hvert år at se den betydning, det har for særligt sensitive mennesker, i en uge, at være i et fællesskab med andre sensitive.
Jeg er så taknemmelig for den gave, det er, at være vidne til den smukke forvandling deltagerne gennemgår i løbet af kurset.

Her kan du læse anbefalinger fra særligt sensitive, der har deltaget i sommerkurset.

 IMG_0556

Billede fiskedam Stensbæk

Baggrund
Alle mennesker er sensitive i større eller mindre grad. Men 15-20 % af os fødes med det særligt sensitive personlighedstræk. Det betyder, at vores nervesystem sanser og registrerer langt flere indtryk, ydre og indre, positive og negative, end det sker hos andre mennesker. De mange indtryk bearbejder vi dybere, og mere nuanceret end andre. Vi kan hurtigere end andre blive overstimuleret af indtryk.
For mig og mange andre har det sensitive også et spirituelt aspekt.
Som særligt sensitiv har du mange værdier og kvaliteter, som kan gøre en stor forskel i verden.
Hvis vi ikke bliver spejlet korrekt i vores sensitive træk og ikke forstår, hvad det vil sige at være særligt sensitiv, kan vi få problemer. Vi risikerer at blive stressede, deprimerede og måske angste. Vi kan komme til at leve vores liv på forkerte præmisser og ude af kontakt med os selv. Sådan var det for mig i mange år.
Men i dag giver mit personlighedstræk en glæde, en dybde og nogle nuancer i mit liv, som jeg ikke ville undvære.
Jeg glæder mig til at støtte dig i din rejse ind i glæde og frihed ved at være et særligt sensitivt menneske.
Billede Sensitive styrker

Er du i tvivl, om du er særligt sensitiv?
Så kan du tage Elaine Arons test

Indhold på kurset:

  • Hvad vil det sige at være særligt sensitiv?  Hvordan er du sensitiv?
  • Du skaber overblik over dine sensitive kvaliteter og hverdagens udfordringer.
  • Du lærer at skabe et fundament af egenkærlighed og egenomsorg, så du kan stå fast i verden som sensitiv.
  • Du lærer at arbejde med dit energiregnskab (dvs. at forebygge at blive overstimuleret), og hvordan du beroliger dig selv, når det alligevel sker.
  • Vi taler om fordomme om det sensitive personlighedstræk og udfordringerne ved at være sensitiv i et samfund, hvor de 80 % ikke særligt sensitive idealiseres.
  • Vi taler om en dybere, spirituel forståelse af det sensitive, og hvordan man kan bruge den viden til at stå stærkere som et sensitivt menneske.
  • Vi arbejder bl.a. med kropsbevidsthed, kreativitet, meditation, healing, energi, lyd, jordforbindelse, naturen.
  • Deltagernes erfaringer og behov inddrages i undervisningen. Der vil være en blanding af oplæg, øvelser, individuelt arbejde og arbejde i mindre grupper med mulighed for erfaringsudveksling.
  • Kurset er tilrettelagt, så der er ”alene-tid” til at reflektere, bearbejde og fordøje.

Her kan du se en video fra Stensbæk Den Holistiske Højskole

Tid og sted
Lørdag, den 27. juni, kl. 16 til fredag, den 3. juli, kl. 10
Lørdag, den 1. august, kl. 16 til fredag, den 7. august, kl. 10
Stensbæk Den Holistiske Højskole, Stensbækvej 29, 6510 Gram

Pris
Kr. 4.935/4.410 i dobbeltværelse (ved tilmelding og betaling af hele beløbet
inden
29. februar 2020)
Kr. 5.180/4.665 i dobbeltværelse (ved tilmelding og betaling efter 29. februar 2020)
Den lavere pris er for arbejdsløse, studerende og pensionister.
Tillæg for enkeltværelse kr. 900.

Tilmelding og betaling til Stensbæk Den Holistiske Højskole

I min virksomhed Sensitiv Frihed støtter jeg særligt sensitive i at komme til at stå stærkt i verden med deres personlighedstræk, og jeg udbreder viden om det særligt sensitive personlighedstræk som en styrke og et anderledes bidrag til verden.
Du kan læse mere om mig og min virksomhed her på min hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål til kurset, er du velkommen til at ringe til mig på mobil 23 69 24 46.

Jeg glæder mig til 2 magiske uger sammen med skønne, sensitive mennesker i fredfyldte og smukke omgivelser.

I kærlighed og taknemmelighed
Bente
Billede Bente Stensbæk