Om Sensitiv Frihed

Bente

Hej!
Jeg hedder Bente Sønnichsen.

I min virksomhed Sensitiv Frihed arbejder jeg for:

  • At udbrede viden om det særligt sensitive personlighedstræk som en styrke og et værdifuldt bidrag til verden. Vi har brug for sammen at skabe et samfund, hvor alle mennesker kan trives og bidrage med deres unikke kvaliteter.
  • At støtte sensitive unge og voksne i at stå stærkt i livet med deres personlighedstræk og bidrage med deres sensitive kvaliteter.

Min personlige baggrund:

Jeg ville ønske, at jeg tidligt i mit liv havde vidst, at jeg er særligt sensitiv.
Og jeg ville ønske, at andre havde kendt til personlighedstrækket.
Manglende viden om det særligt sensitive personlighedstræk har desværre haft store konsekvenser i mit liv. Jeg har været langtidssygemeldt med stress, udbrændthed, angst og depression, fordi jeg prøvede på at ligne andre, prøvede at være noget, jeg ikke naturligt er. Sygemeldingen viste sig at være den største gave i mit liv. Jeg lærte min særligt sensitive side at kende og gennemgik en dyb personlig og spirituel udvikling. Det var en kæmpe lettelse at genkende mig selv som sensitiv. Holde op med at føle mig forkert og anderledes og holde op med at føle, at jeg aldrig slog til. Jeg forstår nu, hvorfor mit liv har formet sig, som det har, og hvordan det kunne gå så galt. En vidunderlig rejse hjem til mig selv – fra offer, træthed, identitetsforvirring og sorg til mere glæde, energi, kraft og ro. Jeg føler nu stor glæde ved mit sensitive træk, og mine sensitive kvaliteter; min dybe intuition, empatien og kærligheden til mennesker, dyr og naturen, min evne til at se sammenhænge og sanse subtile nuancer, mit overblik, min evne til at kommunikere og formulere mig, evnen til at nyde mere, at blive rørt. Rejsen er ikke slut, jeg får hele tiden nye og dybe forståelser af, hvad det vil sige at være et sensitivt og sansende menneske.

Min faglige baggrund:

Jeg er medlem af bestyrelsen i Foreningen for og om særligt sensitive (HSP foreningen).
I perioden 1. oktober 2012 – 31. december 2014 var jeg igangsætter og formand for HSP Sønderjylland, den sønderjyske afdeling af HSP foreningen.

Er certificeret coach, uddannet voksenvejleder, NLP-Practitioner og har voksenpædagogisk grundkursus. Herudover har jeg deltaget i et utal af selvudviklingskurser og spirituelle udviklingskurser.

Jeg har erfaring med:

  • Individuel, intuitiv coaching og rådgivning – omkring trivsel og udvikling personligt, i arbejdslivet og spirituelt.
  • Undervisning på udviklingskurser for sensitive. Har undervist sygemeldte og ledige i personlig udvikling og arbejdsmarkedsafklaring og været personlig vejleder for samme målgruppe.
  • Foredrag om det sensitive personlighedstræk.
  • Rådgivning til fagpersoner der samarbejder med særligt sensitive omkring trivsel og udvikling i arbejdsliv og uddannelsesliv.
  • Healing af nervesystemet.

Samfundet har brug særligt sensitive mennesker og deres kvaliteter:

For mange særligt sensitive mennesker har desværre samme livshistorie som jeg selv.

Som sensitive har vi større risiko for at blive stressede og udbrændte i livet, f.eks. arbejdslivet. Især hvis vi ikke ved, at vi er sensitive, og hvis vi ikke kender vores styrker og de vilkår, vi har brug for, for at kunne trives og bidrage optimalt.

Derfor er det vigtig, at sensitive mennesker tager ansvar for at kende og samarbejde med deres sensitivitet.
Men det er også vigtigt at formidle viden om det sensitive personlighedstræk til omverden.

Samfundsøkonomisk er det spild af gode ressourcer, hvis sensitive styrker ikke kommer i spil i samfundet.

Vi lever i en tid, hvor samfundet har brug for de sensitive kvaliteter.

Derfor stiller jeg mig til rådighed med min store viden om det særligt sensitive personlighedstræk og min dybe livserfaring.

Jeg arbejder både ud fra den biologiske og psykologiske forståelse af det sensitive træk, men også ud fra et samfundsperspektiv og en spirituel forståelse.

Jeg har en ressourcepræget og kærlig tilgang til samarbejdet med min egen sensitivitet, i min formidling af det sensitive og i samarbejdet med andre sensitive.

Mit livsmotto lyder: Muligheder kommer ofte forklædte som midlertidige nederlag.