Om sensitivitet

Alle mennesker er sensitive i større eller mindre grad.

Men 15-20 % af os fødes med et nervesystem, der er mere sensitivt og sansende end andres.
Dvs. at vores nervesystem er langt mere modtagelig for stimuli af enhver art, ydre og indre, positive og negative. Man kan sige, at vi mærker verden, og os selv, mere end andre gør. Det betyder, at vores nervesystem hurtigere bliver overstimuleret, end det sker hos andre. Samtidig bearbejder sensitive mennesker de mange indtryk dybere og mere nuanceret. Vi kan overstimuleres af summen af f.eks. synsindtryk, lyde, lugte, berøring, andres og egne tanker og følelser. Det kan føles, som om hovedet er ved at eksplodere af tankemylder, kroppen summer af træthed, vi føler os udmattede, har svært ved at koncentrere os, kan ikke tænke klart, vi kan blive irritable, kede af det, vrede, overreagerende og vi kan ikke rumme andre mennesker.

Hovedforsker i det særligt sensitive personlighedstræk er den amerikanske psykolog og forfatter Elaine N. Aron. Hun betegner trækket HSP (Higly Sensitive Person). På dansk oversætter vi ofte til særligt sensitive mennesker.

At være særligt sensitiv er ifølge Elaine N. Aron ikke en diagnose men et personlighedstræk, der er genetisk bestemt.

Man kan være sensitiv inden for 5 områder:
Fysisk – vores 5 sanser
Socialt – sammen med andre mennesker
Personligt – vores eget indre
Ideologisk – vores værdier,
Spirituelt – vores forbindelse til noget større

Elaine N. Aron bruger akronymet DOES til at beskrive personlighedstrækket:

 • Depth og processing – dyb og mere udførlig bearbejdning af stimuli/information
 • Overstimulation – sensitive bliver nemmere overstimulerede
 • Empathy and emotional responsiveness – reagerer mere følelsesmæssigt på sitationer, både positive og negative, men især er der en tendens til at reagere kraftigere på negative situationer
 • Awareness of subtle stimulations – lægger mærke til subtile detaljer i omgivelser og i eget indre

Personlighedstrækket har sine egne styrker og udfordringer:

Typiske styrker:

 • Evne til at overskue og forudse konsekvenser
 • God til at registrere og håndtere mange nuancer, opsamler megen information
 • Stærk kreativitet og intuition
 • Kvalitetsmenneske, ikke kvantitetsmenneske
 • Eftertænksomhed og evne for nytænkning
 • God til at skabe løsninger for alle, konstruktive problemløsere, ser en sag fra mange sider
 • Hensynsfuldhed, empati, indlevelsesevne,
  god til at skabe god stemning
 • Overgennemsnitlig evne til koncentration
  (under de rette forhold)
 • Stort overblik
 • En stærk vilje til at gennemføre det man brænder for
 • Samvittighedsfuld over gennemsnittet
 • Sans for det uhåndgribelige
 • Som regel rigelig inspireret, får mange idéer
 • Indstillet på ikke at begå fejltagelse

Nu er de ikke sådan, at sensitive mennesker har patent på disse styrker. Men styrkerne ligger naturligt til trækket og sensitive bruger styrkerne ubesværet, tænker ikke over det. Sensitive tror ofte, at andre kan det samme, som de selv kan.
De kommer derfor ofte til at underkende deres egne styrker, og synes at de skal kunne mange af de ting andre er gode til, for at føle sig gode nok.

Om styrkerne hos særligt sensitive mennesker skriver psykolog Trond Edvard Haukedal:

De får faglige nuancer og pointer med, som går andre forbi, de finder løsninger fordi deres hjerne kan håndtere forskelligt materiale og mange informationer uden at miste overblikket. Særligt sensitive kan derfor være en ekstra ressource, også på det kreative og faglige plan. At de så i tilgift er meget kloge, venlige og dygtige til at håndtere mennesker og intuitivt opfanger stemninger, følelser og behov, er bare en ekstra bonus for arbejdsmiljøet.

Evnen til empati, en stærk værdiorientering, evnen til at forstå tingene på et dybere plan og de egenskaber, der svarer dertil, gør dem særdeles velegnede til meget af det, som vedrører samarbejde, omsorg, kreativitet, æstetik, etik og generelt alle former for udfordringer, som omfatter nærhed, følelser og udvikling. Der er således kolossale muligheder for at nyde glæde af de særligt sensitives spændende mangfoldighed.”

Psykolog Lise August udtaler i artiklen ”Særlig sensitivitet”:

”Særligt sensitive kan komme i et dybere flow end andre.
Det er faktisk sådan, at får sensitive de rette vilkår, så kan de på 4 timer udrette noget, andre ikke kunne lave på 12.”

Typiske udfordringer:

 • Som regel en stilfærdig, subtil stil
 • Ofte lavt selvværd
 • Bekymringsplaget
 • Perfektionist – har store krav og forventninger til sig selv
 • Det kan være svært at træffe beslutninger og fokusere
 • Kan have svært ved at sætte grænser overfor andre
 • Kan overvældes af – og fortabe sig i – tanker og have svært ved at omsætte disse til konkrete handlinger
 • Indstillet på ikke at begå fejltagelse
 • Påtager sige mange opgaver
 • Meget opmærksomme på andres behov, glemmer egne behov
 • Irriteret over at skulle gøre meget på én gang
 • Påvirkes meget af andres følelser og stemninger (eks. selvhævdelse/albuer, manglende respekt, hensynsløshed, misundelse, uretfærdighed, bagtalelse, aggressioner direkte/indirekte)
 • Bryder sig ikke om inkompetence og ineffektivitet
 • Tror andre opfatter det samme, som de selv gør
 • Brug for tid ved beslutninger
 • Brug for at trække sig for at finde ro

Opvæksten spiller en stor rolle for, hvordan vi går ud i verden og bruger vores styrker og håndterer vores udfordringer. Sensitive påvirkes mere af det omgivende miljø, både det positive og det negative. Den gode nyhed er, at det vi ikke lærte som børn, kan vi arbejde med og udvikle som unge og voksne. Det kan blive en vidunderlig rejse hjem til os selv. Du kan finde ind til glæden ved dit sensitive træk, komme til at stå stærkt i verden og bidrage med dine unikke kvaliteter. Det er godt for dig, men det er også godt for verden.
Verden har brug for de sensitive kvaliteter.

Elaine N. Aron har udarbejdet en test, som kan hjælpe med at identificere om du er blandt de 15-20 % mere sensitive og sansende.

Du finder testen på HSP foreningens hjemmeside (forening for særligt sensitive mennesker i Danmark)
http://www.hsp-foreningen.dk/er-du-saerligt-sensitiv/

Som sensitive er vi lige så forskellige som alle mulige andre mennesker. Vores sensitive profiler er forskellige.

Forskning

I dette link til HSP foreningens hjemmeside finder du en uddybende beskrivelse af det særligt sensitive personlighedstræk med link til forskning http://hsp-foreningen.dk/for-dig-uden-det-saerligt-sensitive-traek/#introduktion