Til virksomheder

2016 Annonce JV Business SydAnnonce fra Jyske Vestkysten, Business Syd tillægget

Hvad er en særligt sensitiv medarbejder?

Alle mennesker er sensitive i større eller mindre grad.
Men 15-20 % af alle mennesker fødes med det særligt sensitive personlighedstræk. Det betyder, at de er født med et nervesystem, der er ekstra modtageligt for stimuli af enhver art, ydre og indre, positive såvel som negative. Særligt sensitive kan overvældes af summen af f.eks. lyde, synsindtryk, lugte samt andres og egne tanker og følelser og reagere ved at blive udmattede, irritable, have svært ved at tænke klart og rumme andre mennesker.  De har brug for at trække sig tilbage og være alene, for at bearbejde de mange indtryk dybere og mere nuanceret end det sker hos andre.

Som alle andre personlighedstræk har det særligt sensitive personlighedstræk sine styrker og udfordringer.

Om styrkerne hos særligt sensitive medarbejdere skriver psykolog Trond Edvard Haukedal:

De får faglige nuancer og pointer med, som går andre forbi, de finder løsninger fordi deres hjerne kan håndtere forskelligt materiale og mange informationer uden at miste overblikket. Særligt sensitive kan derfor være en ekstra ressource, også på det kreative og faglige plan. At de så i tilgift er meget kloge, venlige og dygtige til at håndtere mennesker og intuitivt opfanger stemninger, følelser og behov, er bare en ekstra bonus for arbejdsmiljøet.

Evnen til empati, en stærk værdiorientering, evnen til at forstå tingene på et dybere plan og de egenskaber, der svarer dertil, gør dem særdeles velegnede til meget af det, som vedrører samarbejde, omsorg, kreativitet, æstetik, etik og generelt alle former for udfordringer, som omfatter nærhed, følelser og udvikling. Der er således kolossale muligheder for at nyde glæde af de særligt sensitives spændende mangfoldighed.”

Psykolog Lise August udtaler i artiklen ”Særlig sensitivitet”:

”Særligt sensitive kan komme i et dybere flow end andre.
Det er faktisk sådan, at får sensitive de rette vilkår, så kan de på 4 timer udrette noget, andre ikke kunne lave på 12.”

I HSP foreningens (forening for særligt sensitive) rapport om ”Særligt sensitive menneskers erfaringer fra arbejdslivet” skriver en særligt sensitiv medarbejder:

Sensitive er dygtige inden for marketing f.eks. Vi kan sætte os ind i målgrupperne. Er knaldhurtige til at fordybe os i en ny trend – vi har flair for det visuelle udtryk og styr på budskaberne i tekster

Du kan læse hele rapporten her http://hsp-foreningen.dk/wp-content/uploads/saerligt_sensitive_menneskers_erfaring_med_arbejdslivet.pdf

Særligt sensitive medarbejderes udfordring er at skabe balance mellem stimuli og tilbagetrækning for at bearbejde og lade op.

I dette link til HSP foreningens hjemmeside kan du læse en uddybende beskrivelse af det særligt sensitive personlighedstræk med henvisning til forskning http://hsp-foreningen.dk/for-dig-uden-det-saerligt-sensitive-traek/#introduktion

Særligt sensitive medarbejdere under pres i et “turbosamfund”

Alle typer mennesker kan være under pres i et samfund præget af bl.a. højt tempo, effektivitet, mange bolde i luften og udholdenhed.

Men særligt sensitive er under større pres, fordi de mærker livet 3-5 gange mere end andre. De er mere udsatte for stress, især hvis de ikke ved de er særligt sensitive, eller de ikke kender deres behov for balance mellem stimuli og tilbagetrækning.

Manglende viden og forståelse i erhvervslivet kan føre til, at man overser denne type medarbejdere, ikke udnytter mulighederne i dem og i værste fald er med til at true deres trivsel og sundhed. Det kan være svært at få sensitive styrker som f.eks. empati, lydhørhed, refleksion, fordybelse, overblik, evnen til at se sammenhænge, intuition og nærvær i spil.

Det er vigtigt at formidle viden til erhvervslivet om særligt sensitive medarbejdere, deres styrker og behov for at kunne bidrage optimalt. Og det er vigtigt at inspirere sensitive medarbejdere til at tage ansvar for deres personlighedstræk.

Sensitive medarbejdere har kærlige og stærke værdier, som kan være med til at påvirke arbejdslivet i en retning, hvor der er sorte tal på både den økonomiske og menneskelige bundlinje.

Jeg tilbyder:

  • Rådgivning til virksomheder, fagforeninger, jobcentre om særligt sensitive medarbejdere
  • 1:1 udviklingsforløb over 4 x 2 timer til særligt sensitive medarbejdere

Ring til mig på mobil 23 69 24 46 så vi sammen kan finde ud af, hvordan jeg kan hjælpe jeres virksomhed med at få det bedste ud af jeres særligt sensitive medarbejdere.

Jeg glæder mig til at tale med dig.

Bente Sønnichsen