Til uddannelsesinstitutioner

Mit hjerte banker, for at hjælpe de sensitive unge, som har det svært.
At de tidligt i deres liv får viden om deres særligt sensitive personlighedstræk, så de kan stå stærkt i livet, bruge styrkerne ved trækket og lære at håndtere udfordringerne.

Mit engagement kommer fra min egen livshistorie:

Jeg lærte mit sensitive træk at kende på den hårde måde.
Det skete, da jeg var 46-47 år gammel og var langtidssygemeldt med stress, udbrændthed, angst og depression. Jeg havde simpelthen i for mange år prøvet at fungere på en måde, som ikke var naturlig for mig. Jeg var slidt op fysisk, psykisk og mentalt af ikke at være mig selv, af at imødekomme andres behov og overhøre mine egne. Når jeg kigger tilbage på mit liv, før jeg vidste noget om det sensitive, så er det tydeligt, at jeg aldrig var rigtig glad. Kunne ikke mærke mig selv. Var overansvarlig på andres vegne, ville gøre alt for at hjælpe og gøre en forskel for andre. Satte ikke sunde grænser for mig selv. Følte mig identitetsforvirret, forkert, at jeg ikke hørte til, nærmest kronisk træt, ensom og sorgfyldt. Mit selvværd var lavt. Hvad end jeg lavede, så var det inde i mig aldrig godt nok. Følte hele tiden, at jeg skulle tage mig sammen. Jeg tolkede min egen identitet ud fra, hvad jeg mærkede hos andre mennesker. Var dybt afhængig af andres anerkendelse. Følte hele tiden at jeg ikke kunne holde til noget.

Jeg havde lært at tilpasse mig
Andre så mig som et velfungerende, engageret, initiativrigt, positivt, socialt menneske, fuld af selvtillid. De så en pige, der var dygtig, intelligent og god til sit arbejde, en afholdt kollega.
Jeg havde lært at tilpasse mig, spejlet mig i de 80-85 % mennesker, der ikke er særligt sensitive. Var ubevidst nået frem til, at hvis jeg skulle have succes og klare mig godt, så skulle jeg opføre mig som dem.

Viden der gjorde en verden til forskel
Da jeg genkendte mig selv som et særligt sensitivt menneske, græd jeg af lettelse. Her var noget, der gav dyb genklang og mening. Kunne endelig få øje på den røde tråd i mit liv, hvorfor det havde formet sig, som det havde. Jeg kunne endelig lukke op til en side af mig, som ellers ikke havde haft nogen plads i mit liv. At blive spejlet i min sensitive side var lidt, som at blive født på ny. En lang rejse, hjem til mig selv, begyndte. I dag, ca. 12 år senere, føler jeg en dyb glæde ved mit personlighedstræk. Jeg er taknemmelig over mine sensitive kvaliteter; min dybe intuition, empatien og kærligheden til mennesker, dyr og naturen, min evne til at se sammenhænge, helheder og muligheder, at sanse subtile nuancer, mit overblik, min evne til at kommunikere og formulere mig, evnen til at nyde mere, at blive rørt, min idérigdom, min retfærdighedssans. Og jeg er blevet meget bedre til at forebygge at blive overstimuleret, at tåle at være i stimuli og håndtere, når jeg bliver overvældet, overstimuleret.

Bare jeg tidligere i mit liv havde vidst, at jeg er særligt sensitiv
Det har jeg ofte selv tænkt, og jeg møder mange voksne sensitive, som siger det samme.
Jeg møder nemlig alt for mange voksne sensitive, som har en livshistorie, der minder om min. Desværre også alt for mange unge sensitive som har det svært i livet, og mange som har svært ved at gennemføre en uddannelse. De føler sig også forkerte, føler ikke de hører til i verden, at det er svært at være menneske i verden, som den ser ud i dag. Føler sig ikke forstået, bliver mobbet, har lavt selvværd. At det er svært at mærke verden så meget.

De unge har brug for at blive spejlet i deres sensitive træk
Når jeg møder disse unge til mine foredrag, i mine individuelle sessions og på mine kurser, kan jeg se, hvilken forskel det gør for dem at blive spejlet i deres sensitive side, af mig og af de andre sensitive mennesker de møder. De er alle taknemmelige over at lære noget om deres sensitivitet i en ung alder.
Jeg bliver hver gang dybt rørt og taknemmelig over mødet med disse unge sensitive og over at få lov til at være vidne til deres udvikling. De har så mange fine kvaliteter og værdier, som er en gave til verden, og som verden har brug for.

Derfor har jeg dedikeret mig til at udbrede viden om, hvad det vil sige at være et særligt sensitiv ungt menneske og til at støtte sensitive unge i at komme til at stå stærkt i livet med deres personlighedstræk og bidrage med deres unikke kvaliteter.

15-20 % af alle unge er særligt sensitive. Læs mere om personlighedstrækket her

Til uddannelsesinstitutioner
Jeg kommer gerne ud på jeres uddannelsesinstitution og deler ud af min viden og erfaringer. Det kan være ved et oplæg/dialogmøde med personalet eller et oplæg til de studerende.

Jeg tilbyder også individuelle forløb eller gruppeforløb til sensitive unge.

Ring til mig på mobil 23 69 24 46, så vi sammen kan finde ud af, hvordan jeg kan hjælpe jeres sensitive studerende med at komme godt gennem deres uddannelsesforløb.

Jeg glæder mig til at tale med dig.

De bedste hilsner
Bente Sønnichsen